Valintakriteerit

Yritystukien on Leader-ryhmän asettamien valintakriteerien lisäksi täytettävä lainsäädännön mukaiset kriteerit:

- Yrittäjän ikä vähinään 18 vuotta
- Toimeentulo vähintään yhdelle henkilölle
- Täytettävä kannattavan yritystoiminnan edellytykset
- Tuen myöntäminen ei saa vääristää kilpailua

Pakolliset valintakriteerit

1.     Hankkeen on sovittava yhteen seuraavista Leader-strategian tavoitteista:

·        Aktiivinen yrittäjyys ja elinkeinotoiminta

·        Elinvoimaiset yhteisöt

·        Viihtyisä asuinympäristö

·        Vetovoimainen alue                     

2.     Hanke perustuu Pyhäjärviseudun asukkaiden tarpeisiin tai idea on lähtöisin Pyhäjärviseudun
        asukkailta.        

3.     Hankkeen hyötyjen on kohdistuttava Pyhäjärviseudulle.

4.     Hankkeen on oltava realistinen ja toteuttamiskelpoinen
        (hankesuunnitelman tai liiketoimintasuunnitelman laatu ja selkeys)       

Yritystukien valintakriteerit

Kriteerit 1-4 (3 pistettä)                                                                                                  

1.     Hanke on uutta luova.

2.     Syntyy uusia palveluja tai palvelut paranevat.

3.     Hanke parantaa yrityksen elinkelpoisuutta (liikevaihto, kannattavuus...)

4.     Hankkeella on työllistävä vaikutus (esim. alihankinta).

Kriteerit 5-8 (2 pistettä)

5.     Hankkeessa hyödynnetään paikallista osaamista tai raaka-aineita

6.     Yritysten osaaminen lisääntyy.

7.     Hanke edistää nuorten työllistymistä.

8.     Yhteistyö lisääntyy.

Kriteerit 9-11 (1 piste)

9.     Hanke lisää seudun vetovoimaa.

10.  Hankkeessa otetaan huomioon kestävä kehitys.

11.  Hanke edistää kansainvälistymistä.     

Hallitus voi tehdä ohjelmakauden aikana rahoituslinjauksia, joilla suljetaan pois esim. tiettyjä toimialoja tai hakijoita. Rahoituslinjauksilla voidaan myös päättää poikkeavasta tukiprosentista tai kohdistaa rahoitusta erityisesti jollekin tietylle toimialalle, hakijalle tai hanketyypille. Hallitus voi ohjelmakauden aikana päättää myös jonkin asian rahoittamisen lopettamisesta kokonaan.