Sykettä seudulle -teemahanke, kehittäminen

INFOTILAISUUDET 14.1. JA 4.2. KLO 18 YRITYSTALO KAUTTAN KESKUS

Leader-tukea jopa 80 % yhdistysten kehittämiseen

Hakuaika on 7.1. - 28.2.2019

Kehittämisen teemahankkeen painopiste on yhdistysten ja yhteisöjen markkinoinnin ja näkyvyyden kehittäminen, palvelupakettien sisällön luominen, uusien tapahtumien luominen sekä nuorten palkkaaminen hankkeen toteuttamiseen.


Kehittämisen teemoja voi olla:

 • tapahtumien kehittämiseen ja pilotointiin, 
 • markkinointiin, markkinointimateriaalien tuottamiseen, 
 • uusien palvelupakettien sisällön tuottamiseen, 
 • verkostoitumiseen ja opintoretkiin. 
 • nuorten (15-25 v) palkkaamiseen, kun palkattu toteuttaa hankkeeseen liittyviä työtehtäviä

Toimenpiteet voivat olla: 

 • markkinointisuunnitelman toteuttaminen
 • markkinointisuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen (esim. tapahtumalle, kylämatkailukohteelle tms.)
 • esittelymateriaali (videot, tekstit, kuvat yms.)
 • uusien sähköisten kanavien käyttöönotto (nettisivut, Facebook, instagram, hakukonenäkyvyyden parantaminen/ markkinoinnin avainsanat, Blogit)
 • uusien tapahtumien kehittäminen (markkinointi, verkostoituminen, uusien yhteistyökumppanien etsintä, markkinointikampanja, tapahtumasuunnittelu)
 • uusien palvelupakettien luominen ja myynnin edistäminen
 • opintomatkoilta saadun opin ja mahdollisen aineiston hyödyntäminen
 • yhteistyön vahvistaminen/ verkostoituminen
 •  yhdistysten ja yritysten yhteistyön tiivistäminen: workshopit ja mahdollinen yhteistyö/markkinointisuunnitelma
 • yhteisten hankeideoiden kartoittaminen
 • kylien läheisyydessä sijaitsevat reitistöt/ retkeilyreitit ja kulttuurikohteet
 • reittien kartoitus / merkintä ja opasteet
 • kartoitusmateriaalin/ opastusmateriaalin keräys ja työstäminen
 • kohteet kartalle ja sähköiseen muotoon
 • markkinointimateriaali, esittelymateriaali, QR-kooditukset jne.
 • uuden oppiminen ja koulutus

Miksi teemahanke?

Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden osallistua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin. Hankkeessa kootaan yhdistysten tai yhteisöjen (ei kunnat) pieniä investointeja toteutettavaksi saman teemahankkeen alla.  

Miten käytännössä?

Jätä hakemus liitteineen Leader Pyhäjärviseutu ry:lle 28.2.2019 mennessä. 

Leader Pyhäjärviseutu toimii alahankkeita kokoavana organisaationa. Leader Pyhäjärviseutu ry:n hallitus valitsee teemahankkeeseen mukaan otettavat hankkeet. Leader Pyhäjärviseudun ja alahankkeiden toteuttajien välille solmitaan kirjallinen opimus työtehtävien jaosta, tuensiirrosta sekä vastuukysymyksistä. Leader Pyhäjärviseudun roolina on koota alahankkeiden toimenpiteet yhteen, vastata Hyrrä-järjestelmän käytöstä sekä tehdä yleisluontoista markkinointia ja tiedottamista teemahankekokonaisuudesta. Leader Pyhäjärviseutu avustaa hanketoteuttajia hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja maksatukseen liittyvissä asioissa. 

Teemahankkeen kriteerit:

 • hankkeen kokonaiskustannukset ovat 500 – 10.000 € 
 • tuki 80 %
 • hakuaika 7.1.-28.2.2019
 • investointien toteutusaika 30.9.2020 asti. Leader Pyhäjärviseutu ry ilmoittaa toimenpiteiden toteuttajille tarkan aloitusajankohdan
 • omarahoitusosuutta (20%) ei voi korvata talkoilla