Kyläsuunnittelu

Leader Pyhäjärviseutu ry auttaa kyliä tekemään kyläsuunnitelmat. Ota yhteyttä, niin pidetään kyläilta juuri teidän kylässänne!   

Kyläillassa kartoitetaan kylän vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat sekä kerätään asukkaiden ideat osallistavan suunnitteluprosessin avulla (esim. tuplatiimi -ryhmätyömenetelmän). Ideat kirjataan ylös ja mietitään niille toteuttamiskeinot. Kyläilloissa harjoitellaan uudenlaisia toimintatapoja ideoida yhteisiä asioita ja kyläsuunnittelu menetelmänä kehittyy edelleen. Tavoitteena on myös, että kylät kunnan sisällä ja myös yli kuntarajojen verkottuvat keskenään ja lisäävät yhteistyötä kuntien ja asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on saada kylien suunnitelmat mukaan kuntien päätöksentekoon.