Kulmakunnat kuntoon 2 -teemahanke

Vapaa-ajanvietto, harrastusvälineet, luontoliikunta

Leader-tukea jopa 70 % yhdistysten ja yhteisöjen investointeihin

Hakuaika on 15.1. - 28.2.2018

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on parantaa harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia,  lisätä alueen vetovoimaa asuinpaikkana sekä vahvistaa Pyhäjärviseudun luontoliikuntaa

Investoinnin teemoja voivat olla esim.

 • liikuntaan ja muuhun harrastustoimintaan
 • kulttuuriin
 • tapahtumiin
 • kokoontumistiloihin
 • luontoon ja retkeilyyn
 • pihapiiriin ja maisemaan

Mitä esimerkiksi

 • liikunta-, harrastus- ja leikkipaikat (grillikatokset, leikkitelineet, aidat, laiturit, urheilu-, peli- tai muut harrastusvälineet)
 • kokoontumispaikkojen kunnostus tai kalustehankinnat
 • retkeilyreittien puitteet (pinnoitus, pitkospuut, laavut, kodat, puuceet, vesistöjenylitykset jne)

Miksi teemahanke?

Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden osallistua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin. Hankkeessa kootaan yhdistysten tai yhteisöjen (ml. kunnat) pieniä investointeja toteutettavaksi saman teemahankkeen alla.  

Miten käytännössä?

Jätä hakemus liitteineen Leader Pyhäjärviseutu ry:lle 28.2.2018 mennessä.

Leader Pyhäjärviseutu toimii alahankkeita kokoavana organisaationa. Leader Pyhäjärviseutu ry:n hallitus valitsee teemahankkeeseen mukaan otettavat hankkeet. Leader Pyhäjärviseudun ja alahankkeiden toteuttajien välille solmitaan kirjallinen opimus työtehtävien jaosta, tuensiirrosta sekä vastuukysymyksistä. Leader Pyhäjärviseudun roolina on koota alahankkeiden toimenpiteet yhteen, vastata Hyrrä-järjestelmän käytöstä sekä tehdä yleisluontoista markkinointia ja tiedottamista teemahankekokonaisuudesta. Leader Pyhäjärviseutu avustaa hanketoteuttajia hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja maksatukseen liittyvissä asioissa. 

Teemahankkeen kriteerit:

 • hankkeen kokonaiskustannukset ovat 500 – 7500 € 
 • tuki 70 %
 • hakuaika 15.1.-28.2.2018
 • investointien toteutusaika 30.6.2019 asti. Leader Pyhäjärviseutu ry ilmoittaa toimenpiteiden toteuttajille tarkan aloitusajankohdan
 • omarahoitusosuutta (30%) on mahdollisuus  kuitata talkootöillä (0-75 % ).