Kulmakunnat kuntoon -teemahanke

luontoliikunta, harrastusvälineet, vapaa-ajanvietto
Leader-tukea jopa 70 % yhdistysten ja yhteisöjen investointeihin

Hakuaika: 21.6.-30.8.

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pyhäjärviseudun luontoliikuntaa, parantaa harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä lisätä alueen vetovoimaa asuinpaikkana.

Investoinnin teemoja voivat olla esim.

 • luontoon ja retkeilyyn,
 • pihapiiriin ja maisemaan,
 • liikuntaan ja muuhun harrastustoimintaan, 
 • kulttuuriin, 
 • tapahtumiin,
 • kokoontumistiloihin.

Mitä esimerkiksi

 • retkeilyreittien puitteet (pinnoitus, pitkospuut, laavut, kodat, puuceet, vesistöjenylitykset jne)
 • liikunta-, harrastus- ja leikkipaikat (grillikatokset, leikkitelineet, aidat, laiturit, urheilu-, peli- tai muut harrastusvälineet)
 • kokoontumispaikkojen kunnostus tai kalustehankinnat

Miksi teemahanke?

Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden osallistua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin. Hankkeessa kootaan yhdistysten tai yhteisöjen (ml. kunnat) pieniä investointeja toteutettavaksi saman teemahankkeen alla.  

Miten käytännössä?

Jätä hakemus Leader Pyhäjärviseutu ry:lle 30.8.2016 mennessä. Leader Pyhäjärviseutu toimii alahankkeita kokoavana organisaationa. Leader Pyhäjärviseutu ry:n hallitus valitsee teemahankkeeseen mukaan otettavat hankkeet. Leader Pyhäjärviseudun ja alahankkeiden toteuttajien välille solmitaan kirjallinen opimus työtehtävien jaosta, tuensiirrosta sekä vastuukysymyksistä. Leader Pyhäjärviseudun roolina on koota alahankkeiden toimenpiteet yhteen, vastata Hyrrä-järjestelmän käytöstä sekä tehdä yleisluontoista markkinointia ja tiedottamista teemahankekokonaisuudesta. Leader Pyhäjärviseutu avustaa hanketoteuttajia hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja maksatukseen liittyvissä asioissa. 

Teemahankkeen kriteerit:

 • hankkeen kokonaiskustannukset ovat 500 – 7500 € 
 • tuki 70 %
 • hakuaika 21.6.-30.8.
 • toteutusaika: hanke pitää olla toteutettuna 30.10. 2017 mennessä (Leader Pyhäjärviseutu ry ilmoittaa toimenpiteiden toteuttajille tarkan aloitusajankohdan)
 • omarahoitusosuutta (30%) on mahdollisuus  kuitata talkootöillä (0-75 % ).