Kulmakunnat kuntoon3 -teemahanke, investointi

INFOTILAISUUDET 14.1. JA 4.2. KLO 18 YRITYSTALO KAUTTUAN KESKUS

Leader-tukea jopa 70 % yhdistysten ja yhteisöjen investointeihin

Hakuaika on 7.1. - 28.2.2019

Investointi-teemahankkeen tavoitteena on aktivoida ja luoda positiivista virettä yhdistyksiin, toimijoihin ja toimintaympäristöön. Hankkeen kautta pyritään lisäämään tietämystä ja kiinnostusta kestävään kehitykseen.

Investoinnin teemoja voivat olla esim.

  •        kehittää yhdistyksen toimintaa
  •        edesauttaa tiedonvälitystä
  •        tehdä turvallisuuteen liittyviä investointeja 
  •        tuoda kylälle yleistä viihtyvyyttä ja mukavuutta
  •        pienimuotoista ympäristön suojelua

Miksi teemahanke?

Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden osallistua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin. Hankkeessa kootaan yhdistysten tai yhteisöjen (ei kunnat) pieniä investointeja toteutettavaksi saman teemahankkeen alla.  

Miten käytännössä?

Jätä hakemus liitteineen Leader Pyhäjärviseutu ry:lle 28.2.2019 mennessä.

Leader Pyhäjärviseutu toimii alahankkeita kokoavana organisaationa. Leader Pyhäjärviseutu ry:n hallitus valitsee teemahankkeeseen mukaan otettavat hankkeet. Leader Pyhäjärviseudun ja alahankkeiden toteuttajien välille solmitaan kirjallinen opimus työtehtävien jaosta, tuensiirrosta sekä vastuukysymyksistä. Leader Pyhäjärviseudun roolina on koota alahankkeiden toimenpiteet yhteen, vastata Hyrrä-järjestelmän käytöstä sekä tehdä yleisluontoista markkinointia ja tiedottamista teemahankekokonaisuudesta. Leader Pyhäjärviseutu avustaa hanketoteuttajia hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja maksatukseen liittyvissä asioissa. 

Teemahankkeen kriteerit:

  • hankkeen kokonaiskustannukset ovat 500 – 7500 € 
  • tuki 70 %
  • hakuaika 7.1.-28.2.2019
  • investointien toteutusaika 30.8.2020 asti. Leader Pyhäjärviseutu ry ilmoittaa toimenpiteiden toteuttajille tarkan aloitusajankohdan
  • omarahoitusosuutta (30%) on mahdollisuus kuitata talkootöillä (0-75 % ).