Pakolliset valintakriteerit

Leader-ryhmän hallitus käyttää hankkeiden rahoitettavuuden arvioinnissa valintakriteereitä. Jokaiselle hanketyypille on oma arviointikriteeristönsä.


Kaikkien hankkeiden on täytettävä ensimmäiset neljä valintakriteeriä, jotta tukea voidaan myöntää:

1.     Hankkeen on sovittava yhteen seuraavista Leader-strategian tavoitteista:

·        Aktiivinen yrittäjyys ja elinkeinotoiminta

·        Elinvoimaiset yhteisöt

·        Viihtyisä asuinympäristö

·        Vetovoimainen alue                     

2.     Hanke perustuu Pyhäjärviseudun asukkaiden tarpeisiin tai idea on lähtöisin Pyhäjärviseudun
        asukkailta.        

3.     Hankkeen hyötyjen on kohdistuttava Pyhäjärviseudulle.

4.     Hankkeen on oltava realistinen ja toteuttamiskelpoinen
         (hankesuunnitelman laatu ja selkeys)  

5. VAIN KANSAINVÄLISET HANKKEET:
     .     Kansainvälinen yhteistyö tuo selkeää lisäarvoa paikalliseen kehittämiseen


Hanketukien valintakriteerit 

Kriteerit 1-5 (3 pistettä)

1.     Paikalliset palvelut lisääntyvät tai paranevat

2.     Hanke on uutta luova tai siirrettävissä. (esim. uudenlainen toiminta tai toimintamalli)

3.     Toiminta jatkuu hankkeen jälkeen.

4.     Edunsaajien joukko on laaja.

5.     Hankkeella saadaan mukaan uusia toimijoita

Kriteerit 6-9 (2 pistettä)      

6.     Hanke lisää yhteisöllisyyttä tai verkostoja

7.     Hanke ottaa huomioon lapset ja nuoret.

8.     Hanke edistää työllisyyttä.

9.     Hanke edistää osaamista.

Kriteerit 10-12 (1 piste)             

10.  Hanke on kestävän kehityksen mukainen

11.  Hanke edistää kansainvälistymistä.

12.  Hankkeessa otetaan huomioon kulttuurihistorian ja perinteet.


Kansainvälisten yhteisöhankkeiden valintakriteerit

YHTEISÖJEN KANSAINVÄLISTEN HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT

 

Pakolliset valintakriteerit

Kaikki viisi (5) kriteeriä täytettävä; muutoin tukea ei voida myöntää.

1.     Hankkeen on oltava Pyhäjärvisedun Leader-strategian mukainen ja
        tuettava yhtä seuraavista tavoitteista:

Kyllä

Ei

 

·        Aktiivinen yrittäjyys ja elinkeinotoiminta

 

 

·        Elinvoimaiset yhteisöt

 

 

·        Viihtyisä asuinympäristö

 

 

·        Vetovoimainen alue                     

 

 

2.     Hanke perustuu Pyhäjärviseudun asukkaiden tarpeisiin tai
        idea on lähtöisin Pyhäjärviseudun asukkailta.

 

 

3.     Hankkeen hyötyjen on kohdistuttava Pyhäjärviseudulle.

 

 

4.     Hankkeen on oltava realistinen ja toteuttamiskelpoinen

        (hankesuunnitelman laatu ja selkeys)

 

 

5.     Kansainvälinen yhteistyö tuo selkeää lisäarvoa
        paikalliseen kehittämiseen

 

 

 

Tukikelpoisuus pakollisten valintakriteereiden perusteella Kyllä/ei

 

 

 

 

 

KV-hanketukien valintakriteerit (kansainväliset yhteisölliset hankkeet)

3 pistettä

Kyllä

Ei

1.    Hankkeella on paikallinen toteuttajakumppani

        (mikäli hakija on alueen ulkopuolelta, paikallisella toteuttajakumppanilla tarkoitetaan
        organisaatiota tai muuta yhteistyötahoa tai henkilöä, joka varmistaa hankeen hyötyjen
        kohdentumisen Pyhäjärviseudulle)      

 

 

 

2.     Hankkeen tavoitteet ovat yhdenmukaiset partnereiden hankkeiden
         tavoitteiden kanssa

 

 

 

3.     Hankkeessa siirretään hyviä käytäntöjä
        (esim. uudenlainen toiminta tai toimintamalli)

 

 

4.     Hanke edistää toimijoiden verkostoitumista ja tiedonvaihtoa hankkeen aikana

 

 

5.      Yhteistyö jatkuu hankkeen jälkeen

 

 

                Pisteet yhteensä (xx/15) pistettä

 

 

2 pistettä

 

 

6.     Edunsaajien joukko on laaja

 

 

7.     Hankkeessa on mukana nuoria

 

 

8.     Paikalliset palvelut lisääntyvät tai paranevat

 

 

9.     Hanke lisää alueen vetovoimaa

 

 

                  Pisteet yhteensä (xx/8) pistettä

 

 

1 piste

 

 

10.  Hanke on kestävän kehityksen mukainen

 

 

11.  Hanke edistää työllisyyttä

 

 

12. hanke edistää toimijoiden osaamista

 

 

                    Pisteet yhteensä (x/3) pistettä

 

 

Kaikki pisteet yhteensä xx/26

 

 

Huomiot: