Hintatason selvittäminen ja kilpailuttaminen Leader-hankkeissa


Hankintoja tehtäessä on aina selvitettävä kustannusten kohtuullisuus eli yleinen hintataso

Yli 2500 € arvoisissa hankinnoissa on selvitettävä alueen hintataso puhelimitse, sähköpostitse, internetistä tai tarjouspyynnöin. Hintatason selvitys on dokumentoitava valintaperusteineen kirjallisesti. Selvitys lisätään Hyrrä-järjestelmään jo hankkeen hakuvaiheessa. 

Yli 30 000 € hankinnat on kilpailutettava Hilmassa.Kirjallisen hintatason selvittämisen ja kilpailuttamisen ero

Kilpailutus tehdään aina kirjallisesti käyttäen kilpailutusasiakirjoja. Tarjoaja vastaa kirjallisesti kilpailutusasiakirjan pohjalta.

Toimittajan kirjallinen vastaus ja ilmoittama hinta sitoo toimittajaa ilmoitetun ajan.

Myös hintatasonselvitys suositellaan tehtäväksi kirjallisesti.

Huomaa, että sopimusta hankinnasta ei saa tehdä ennen kuin hanke on vireillä! Sopimuspäivämäärä katsotaan kustannuksen syntypäiväksi. Ennen hankkeen vireilletuloa ei saa syntyä kustannuksia!