Yhdistysneuvola  -toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta yhdistystoiminnan haasteisiin ja kehittämistarpeisiin

Yhdistysneuvolassa kehitetään yhdistysten toimintatapoja, lisätään yhdistystoiminnan osaamista, työskennellään jäsenistön aktivoimiseksi, etsitään ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia, kehitetään yhteistyötä paikallistoimijoiden kesken, suunnitellaan tarpeen mukaan yhdistyksen sukupolvenvaihdosta sekä hankitaan osaamista tapahtuman järjestämisestä, viestinnästä tai markkinoinnista. 

Yhdistykset suunnittelevat juuri heille soveltuvat palvelukokonaisuudet yhdessä hankeneuvojan kanssa. Palvelukokonaisuuksia kutsutaan klinikoiksi, joista yhdistykset voivat valita.


Yhdistysklinikoiden sisältö

Valitse yhdistyksellenne soveltuvin seuraavista 13 klinikasta:

1. Suunnitteluklinikka
Toiminnan suunnittelu – uusiudutaan ja monipuolistetaan toimintaa. Suunnittelu ja tarvekartoitus yhdessä. Onko yhdistys oikealla polulla vai tuleeko toimintaa suunnata toisin?

2. Yhdistystoimintaklinikka (yhdessä Satakylät ry:n kanssa)
Koulutusta yhdistyksen perustoimintaan ja potkua yhdistystoimintaan ja toiminnan kehittämiseen. Esim. yhdistyksen perustaminen, säännöt, kokoukset. 

3. Kyläklinikka

Erityisesti kyläyhdistyksille suunnattu. Uusi kyläsuunnitelma tai jo laadittu suunnitelma ajan tasalle. Kyläilloissa ja kyläkävelyillä luodaan uusia ideoita, mietitään mitä kivaa ympäristö mahdollistaa ja pohditaan millä pienillä toimilla asuinalue saadaan toimivaksi ja viihtyisämmäksi. 

4. Rahoitusklinikka
Taloushallinto kuntoon!
Uusia rahoituslähteitä (esim. RAY, Sitra, CIMO...)
Miten haen hanketta?

5. Viestintäklinikka
Viestintäsuunnitelma, miten yhdistys tiedottaa toiminnastaan?Asukastiedottamisen kehittäminen, apua nettisivujen tekoon, facebookin ja Instagrammin käyttöön, blogin pitämiseen sekä muuhun sosiaalisen median maailmaan

6. Video- ja valokuvausklinikka

Videot, valokuvaus, kylävideot, yhdistysvideot 

7. Tapahtumaklinikka

Hyvin suunniteltu tapahtuma 
Vastuut, lainsäädäntö, huomioon otettavat luvat yms
Enemmän ja uudenlaista yhteistyötä

8. Asukas- ja jäsenhankintaklinikka
- alueen markkinointi asuinpaikkana ja uusien asukkaiden huomioon ottaminen (esim. infopaketit, tervetulotilaisuudet, kylätoimintakortit) 
- varautuminen maahanmuuttajien kotouttamiseen
- jäsenhankintakampanja: miten saadaan uusia jäseniä ja yhdistysaktiiveja, miten nuoret saadaan mukaan

9. Palveluklinikka
Yhdistys palveluiden tuottajana ja koordinoijana – kirjalliset sopimukset 
Yhdistyksen omistamat tilat käyttöön ja tuottamaan

10. Vaikuttamisklinikka
Yhdistysten neuvottelukuntien/ paikallistoimijoiden yhteisfoorumien/ yhdistysparlamenttien perustaminen, toiminnan tukeminen ja kehittäminen sekä sidosryhmäyhteistyön kehittäminen
Yhdistysten yhdistys –toimintamallin pilotointi

11. Verkostoklinikka, kansainvälistyneitä ja verkostoituneita yhteisöjä

- ideaklinikat
- opintomatkat muihin maakuntiin, ideoita ja kokemusten vaihtoa
- opintomatkat ulkomaile ja hankekumppanien haku (yhteistyössä Pyhäjärviseudun kansainvälistymishankkeen kanssa)

12. Arjen turvallisuus- ja viihtyisyysklinikka 
Kylän turvallisuusasiat kuntoon ja kylä viihtyisäksi!

13. Vapari-klinikka 

Kartoitetaan vapaaehtoistyön toimintamallin luomista Pyhäjärviseudulle yhteistyössä kuntien ja 3.sektorin kanssa. Pidetään koulutusta vapaaehtoistyöhön liittyen. Kartoitetaan Pyhäjärviseudun asukkaiden halukkuutta olla mukana vapaaehtoistyössä.