Mistä kaikki alkoi?

Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti vuonna 1997 valtakunnallisen POMO (Paikallisen omaehtoisuuden maaseutu) -ohjelman, jonka tavoitteena oli maaseudun kehittäminen. Satakunnan kyläkehittäjäkoulutuksessa mukana ollut Pirjo Kannisto päätti ryhtyä tuumasta toimeen.

Satakuntaliiton (Satakunnan maaseutuelinkeinopiiri) ja Pyhäjärviseudun kuntien (25 %) rahoittama valmisteluhanke sai vetäjäkseen kyläkehittäjä Pirjo Kanniston  ja hankkeen hallinnoijaksi Pyhäjärvi-instituutin.

Maa- ja metsätalousministeriön edustajana Risto-Matti Niemi oli mukana heti ensimmäisessä ideointitilaisuudessa ja lähes koko valmisteluprosessin ajan. Vahvoina taustavaikuttajina olivat Satakunnan kyläkehittäjät sekä Satakuntaliiton kyläasiamies Eija Kannisto ja projektipäällikkö Esko Pennanen. Perustamiskokous pidettiin Kotiseutuyhdistys Euran Pirtillä 30.6.1997. Yhdistyksen keulahahmoksi haluttiin vaikutusvaltainen henkilö, ja niinpä puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Timo Kalli.

Leader Pyhäjärviseudun toiminnassa edelleen toiminnassa tavalla tai toisella mukana olevia perustajajäseniä ovat Kirsti Mäkitalo ja Tero Viilto Eurasta, Leena Pellikka Kiukaisista, Silja Saveljeff Säkylästä ja Samuli Vahteristo Köyliöstä. Vastaavan tyyppisiä POMO-ryhmiä käynnistyi Satakunnassa Rauman seudulla ja Porin ympäristössä sekä Kaakkois-Satakunnan kehityskeskuksen kuntien alueilla. Näin saivat alkunsa myös Ravakka ja Karhuseutu ja näiden vanavedessä myös Joutsenten Reitti. Leader Pyhäjärviseudun toiminta-alue muodostui lopulta luontevasti Euran, Kiukaisten, Köyliön ja Säkylän kuntien asukkaiden aiempien yhteyksien pohjalta, vaikka toiminta-alueesta käytiin paljon keskustelua.

Perustettu yhdistys alkoi koordinoida hankkeita, joiden linjaukset kytkeytyivät elintarviketalouteen, kylien kehittämiseen, kansainvälistymiseen, koulutukseen, matkailuun ja ympäristöön. Punaisena lankana oli em. vahvuustekijöiden esiin nostaminen ruohonjuuri- ja paikallistasolta. Tavoitteena oli niiden yhdistäminen ja yhteistyöverkon kutominen laukaisualustaksi, joka tukisi alueen alueellista kehittämistyötä. Ohjelmakokonaisuudesta pyrittiin laatimaan yhteistyöhön perustuva ja ihmisläheinen, jolla palautettaisiin maaseudun ihmisten luottamusta oman alueensa kehittämiseen ja kehittämistyön tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Jo miljoonia seudulle 

Toiminta-alueena ovat Euran ja Säkylän kunnat. Historian aikana on tapahtunut kaksi kuntaliitosta: Kiukainen liittynyt Euraan ja Köyliö Säkylään. 

Toteutetut hankkeet ja myönnetty rahoitus:

POMO-ohjelmakausi 1997-2000: 44 hanketta, 1,4 miljoonaa euroa
ALMA-ohjelmakausi 2001-2006; 60 hanketta, 2,3 miljoonaa euroa
Leader-ohelmakausi 2007-2013, 121 hanketta, 3,8 miljoonaa euroa

Hallituksen puheenjohtajat:

Pirjo Kannisto, yhdistyksen valmisteluprosessin ajan
Timo Kalli valittiin perustamiskokouksessa, 1997-2003.
Harri Lehtonen 2003-2006
Pasi Haarala 2007-2008
Jouko Perttu 2008-2013
Leena Pellikka 2014-

Työntekijät:

Toiminnanjohtajat
Pirjo Kannisto
Satu Tietari
Marja Kares-Oksman

Hankeneuvojat/projektikoordinaattorit
Pirjo Kannisto
Sanna Matintalo os. Salminen
Elina Haavisto

Toimistosihteerit
Rauni Halonen 
Sarita Lääti
Titta Strömberg

Matkailuhakkeiden vetäjät
Markus Björlin
Jussi Aaltonen

Tiedottajat
Titta Strömberg
Marjut Haapanen