Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

RYHMÄN TIEDOT

Ryhmän jäsenten nimet

YHTEYSHENKILÖN TIEDOT (yksi ryhmän jäsenistä)

VASTUUAIKUINEN (mikäli ryhmän jäsenet alle 18-vuotiaita)

HANKKEEN NIMI

HANKKEEN KUVAUS

Mistä idea sai alkunsa? Mitä tehdään tai mitä hankitaan? Mikä on toiminnan tavoite?

HANKITTUJEN LAITTEIDEN JA KALUSTEIDEN SIJOITUSPAIKKA (ei koske kehittämishankkeita)

Minne hankitut laitteet ja kalusteet sijoitetaan? Kuinka varmistetaan, että ne ovat kaikkien ryhmän jäsenten käytössä rajoituksetta? Kuka vastaa niiden kunnossapidosta?

AIKATAULU

HANKKEEN KUSTANNUSARVIO

Mikä maksaa, kuinka paljon maksaa ja kuka maksaa?

SUOSITTELIJAN LAUSUNTO

Hakemukseen voi liittää suosittelijan lausunnon joko erillisenä tai tähän täytettynä. Alle suosittelijan nimi.

LIITETIEDOSTOTTiedoksi:

EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018, jonka johdosta haluamme sinun tietävän, miten Nuoriso-Leader hakemustasi käsitellään. Lomakkeessa kysytään hakijan yhteystietoja, jotka ovat pakollisia, jotta voimme olla hakijaan jatkossa yhteydessä. Lomake tulee leader@pyhajarviseutu.fi sähköpostiin.

Hakijan tietoja käsitellään seuraavien toimintatapojen mukaisesti:
Leader Pyhäjärviseutu säilyttää hakijan tietoja omassa suljetussa järjestelmässään. Hakijan hakemus käsitellään ainoastaan Leader Pyhäjärviseudun hallituksen kokouksessa, jolloin hakemuksesta tehdään päätös. Mitään hakijan tietoja ei luovuteta toiminnan ulkopuolelle missään tapauksissa.