Matkailun kehittäminen ja markkinointi

- Pyhäjärviseudun alueen yhteismarkkinointi
- julkaisutoiminta
- messuosallistumiset
- matkailutoimijoiden yhteistaapaamiset
- apua matkailutoimijoille tuotteistamisessa ja markkinoinnissa
- matkailuportaali www.visitpyhajarviseutu.fi (avautuu maaliskuun puolivälissä)
- retkiohjelmien räätälöinti ja varausten tekeminen
- Leader-tukea kehittämiseen ja investointeihin
- Ota yhteyttä matkailuneuvontaan tai luontomatkailun kehittäjään Jussi Aaltonen